MEDIACJE DLA BIZNESU

mediacje, wsparcie sytuacji kryzysowych, zapobieganie konfliktom, negocjacje

Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorców w zapobieganiu, ograniczaniu i rozwiązywaniu konfliktów.

Pomagamy w budowaniu relacji ze wspólnikami, partnerami, współpracownikami, pracownikami i kontrahentami.

A w sytuacjach kryzysowych pomagamy w znalezieniu rozwiązań.

Mediacje dla biznesu negocjacje biznesowe

DLACZEGO MEDIACJE DLA BIZNESU?

– ograniczenie kosztów i strat;

– oszczędność czasu;

– skrócenie czasu niepewności co do rozstrzygnięcia sporu;

– utrzymanie klientów i kontraktów;

– dobre wrażanie w oczach innych (pracowników, klientów, współpracowników).

Skorzystanie z mediacji przed skierowaniem sprawy do sądu może zapobiec wielu procesom sądowym. Konflikty rozwiązywane na Sali sądowej trwają długo, są kosztowne, zabierają wiele czasu na salach sądowych, ale i w czasie przygotowywania się do nich. Rozstrzygnięcia sądowe są niesatysfakcjonujące dla co najmniej jednej ze stron – jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.

Może się zdarzyć sytuacja, że pozytywny wyrok wydany po roku czy dwóch latach nie zapobiegnie stratom czy problemom. Zanim sprawa sądowa się skończy sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa jest już tak inna, że wygrywający nie może wykorzystać pozytywnego rozstrzygnięcia.

Sprawa sądowa angażuje różne osoby postronne, na świadków powoływane są osoby, które tracą w ten sposób zaufanie do obu stron. Często angażuje pracowników i klientów, którzy mogą w jej wyniku zrezygnować z dalszej współpracy.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. A sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, tylko jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

 

Mediacje dla biznesu negocjacje biznesowe

DLA KOGO MEDIACJE DLA BIZNESU

– wspólników spółek

(cichych, jawnych, cywilnych, partnerskich, komandytowych, z o.o. i S.A.);

– współpracowników;

– partnerów realizujących wspólne projekty biznesowe;

– kontrahentów;

– pracowników i pracodawców;

CEL MEDIACJI: ZNALEZIENIE ROZWIĄZANIA

– akceptowanego przez obie strony;

– w miarę szybkiego;

– nieangażującego osób postronnych.

Mediacje dla biznesu negocjacje biznesowe

CZY MEDIACJE SĄ DLA CIEBIE?

Jeśli znalazłeś się w sytuacji konfliktu i nie wiesz, czy mediacje są dla ciebie – zadzwoń do nas i zapytaj – tel 608 331 001. 

Dowiesz się jakie są warunki, czas i koszty mediacji.

Możemy, na Twoją prośbę, skontaktować się i wystąpić o zgodę na mediacje od drugiej strony.

Skontaktuj się z nami już dziś.