MEDIACJE DLA BIZNESU

mediacje, wsparcie sytuacji kryzysowych, zapobieganie konfliktom, negocjacje

Krzysztof Łęcki – mediator, prawnik, doradca

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UŁ i studia podyplomowe z zakresu organizacji, zarządzania i ekonomiki w  Instytucie Zdrowia Publicznego im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Mediator wpisany na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Wolontariusz – doradca Ligi Kobiet Polskich – Oddział Wojewódzki w Łodzi i reprezentujący LKP członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Od 2012 roku doradza firmom w zakresie umów gospodarczych oraz pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej. Jest prezesem Europejskiego Centrum Doradztwa i Dotacji ProExport sp. z o.o..

W czasie wolnym – instruktor nurkowania PADI i HSA – wolontariusz Fundacji Mniejszy Błękit im. Asi Kułakowskiej

Mediacje dla biznesu negocjacje biznesowe

Katarzyna Łęgowska-Łęcka

doradca podatkowy, doradca PERSONAL BUSINESS CONSULTING 360°

Ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja: handel zagraniczny. Od 2011 roku jest doradcą podatkowym – numer wpisu 11797.

Od 2003 roku doradza firmom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych zarówno z funduszy europejskich, kredytów, jak i od prywatnych inwestorów. Prowadziła kancelarię finansową i biuro rachunkowe. Pomaga przedsiębiorcom zarówno przy zakładaniu spółek, jak i przy ich przekształcaniu i likwidowaniu.

Edukuje przedsiębiorców w zakresie planowania współpracy pomiędzy wspólnikami, podpisywania umów pomiędzy wspólnikami – w tym zakresie współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi oraz z Sky Hub i Politechniką Łódzką.

Mediacje dla biznesu negocjacje biznesowe